Den ældre skrøbelige patient i almen praksis

De ældre tilhører den sårbare gruppe af patienter i almen praksis. Mange har flere kroniske sygdomme og et spinkelt socialt netværk. Almen praksis har en vigtig funktion overfor disse patienter. Udover at du skal være ansvarlig for en god behandling af patienten, har du også den koordinerende rolle i sygdomsforløb før og efter eventuelle indlæggelser på hospital og ikke mindst i samarbejde med kommunen i ”det nære sundhedsvæsen”. De ældre vil få en bedre behandling, hvis alle tre aktører i ”sundhedstrekanten” arbejder bedre sammen og ikke mindst, hvis almen praksis påtager sig en proaktiv rolle for denne gruppe patienter, som allerede ”fylder meget” i daglig praksis.


Formålet med kurset er at give dig idéer og redskaber, der kan styrke din praksis’ evne til at håndtere disse komplekse patientforløb.


På kurset får du viden om:

 

• Aldring versus sygdom
• Medicinstatus/medicinsanering – hvordan gør du det?
• Polyfarmaci – for lidt eller for meget?
• Funktionstest af gamle - evidens – hvordan?
• Opsøgende og opfølgende hjemmebesøg – hvordan planlægger og gennemfører du disse?
• Den demente – hvordan undersøger og behandler du i samarbejde med kommune og hospital?
• Demens og delir - hvordan undersøges og behandles dette i samarbejde med kommune og hospital?
• Behandling af den gerontopsykiatriske patient.


Det vil være en fordel at du som forberedelse til kurset har læst DSAM’s vejledning ”Den ældre patient”,


Undervisningen vil være en kombination af informative indlæg, casebaseret undervisning, gruppearbejde og plenumdebat.


Målgruppe
Praktiserende læger


Undervisere
Eksperter på området


Kursusleder
Jakob Olsen, alment praktiserende læge


Tid & sted
10. – 13. november 2020, Comwell Kongebrogaarden, Middelfart

BEMÆRK - Kurset starter den 10. november kl. 18.30 og slutter den 13. november kl. ca. 16.00

Internatkursus - overnatning er incl.


Tilmeldingsfrist
4. september 2020


Pris
16.200 kr.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 2 dags refusion samt 1 dag under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 3 dage

 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134