Praksiskøb - hvordan leder og organiserer jeg? - AFLYST

Det kan være en stor forandringsproces at gå fra at være ansat til at blive ejer af en praksis.

 

Formålet med kurset er at ruste dig til at være i denne proces og styrke din identitet som praktiserende læge. Kurset henvender sig til fase 3, ansatte læger eller nynedsatte læger.

 

Når du bliver ejer af en praksis, skal du kunne navigere i både at være læge og leder. Det er en kompleks opgave, og kurset sætter derfor også fokus på mange aspekter ved at være ny leder i almen praksis.

 

Kurset indeholder overvejelser om lægelivet anno 2019, det personlige lederskab, ledelse og organisering i forskellige slags praksis og personaleledelse.

 

Kurset supplerer PLO-E’s nuværende kursus ”Praksiskøb”, der fokuserer på praksiskøb, overenskomst og organiseringsformer. De to kurser kan enten tages samlet eller særskilt


Målgruppe
Kurset henvender sig til både fase 3, ansatte læger eller nynedsatte læger.


Undervisere

To nynedsatte praktiserende læger

Advokat i PLA Lene Vesth

Praktiserende læge Thilde Sangild Villemann
Psykolog Lars Hugo Sørensen 

Etnolog, chefkonsulent og konsulent i PLO-E Heidi Bøgelund Frederiksen

Praktiserende læge Inger Uldall Juhl


Kursusleder

Etnolog, chefkonsulent og konsulent i PLO-E Heidi Bøgelund Frederiksen

Praktiserende læge Inger Uldall Juhl


Tid & sted
16. – 18. april 2020, Hindsgavl Slot, Middelfart

 

Kurset starter kl. 18.00 og slutter på sidste dagen kl. ca. 13.00

Internatkursus - overnatning er incl.

 

Tilmeldingsfrist
17. februar 2020


Pris
9.200 kr.

 

Bemærk, at uddannelseslæger i fase 3 kan få dækket den del af kursusafgiften der overstiger den årlige tildeling (p.t. 4.000 kr.), tabt arbejdsfortjeneste på 3.200 kr. samt transportudgifter (dog max. 2.000 kr.) gennem Fonden for Almen Praksis. Der kan kun gives tilskud til deltagelse på ét praksiskøbskursus.

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134