At leve og dø med KOL (fælleskursus - internat)

På kurset lærer du at kunne møde KOL-patienten i alle faser af sygdomsspekteret, og du får som læge og praksispersonale redskaber til samtale/mødet med patienten i alle livets faser. Kurset vil forbedre den tværfaglig indsats i forbindelse med kontrolforløb af patienter med symptomatisk KOL. 

 

Indhold

Det er en forudsætning, at kursisterne er bekendt med grundlæggende KOL-behandling og kontrol, da dette er en overbygning på den grundlæggende behandling.

 

 • Gennemgang af sygdommen KOL
 • Gennemgang af inhalationsmedicin
 • Udvidet symptom forståelse – åndenød er ikke bare en fysisk problemstilling men har psykologiske, eksistentielle og sociale komponenter
 • Hvordan man skal løse problemer f.eks. pneumoni og hvordan man skal ledsage vilkår f.eks. at man har daglig lidelse fra KOL
 • Behandling af slutstadiet – medicinsk, nonfarmakologisk
 • Eksistentielt lidelse og værdighedsgivende strategier
 • Kommunikation/relationer
 • Advance care planning, fælles planlægning af behandlingsmål eller den eksistentielle samtale
 • Fokus på årskontroller og ”almindelige” kontroller
 • Fokus på sygeplejersken og lægens rolle i møde med patienten og i det tværfaglige samarbejde
 • Sorg og efterladte/pårørende
 • Burn-out Kompassion
 • Opfølgning fra praksis – hvad virkede, hvad virkede ikke.

Målgruppe

Tværfaglige team fra lægepraksis. Det vil sige læger og sygeplejersker, eller andre som har kontakt og behandling af patienter med KOL.

 

Der vil være gruppearbejde indenfor egen praksis. Det er en forudsætning at praksispersonale deltager med en læge fra egen praksis. 

 

Undervisere

Kristoffer Marså, overlæge, speciallæge i lungemedicin, Herlev og Gentofte 

Janni Mendahl, sygeplejespecialist, Herlev og Gentofte 

Lotte Blicher Mørch, Præst, Rigshospitalet 

 

Kursusleder

Charlotte Voglhofer, alment praktiserende læge  

 

Tid & sted

28.-29. maj 2020 samt en opfølgningsdag 6. november 2020, Hotel Vejlefjord 

Internatkursus - overnatning og forplejning er inkl. på 1. modul.

 

Tilmeldingsfrist

27. marts 2020

  

Pris

10.500 kr. pr. deltager