Skriv ordentligt - kort og godt - AFLYST

Formål & indhold

Formålet med kurset er at sætte fokus på hvordan skriftlig kommunikation kan optimeres i almen praksis. Deltagerne forventes efter kurset at have viden og færdigheder i at skrive hensigtsmæssige journalnotater, korrespondancer, e-konsultationer, og henvisninger - set i lyset af god klinik og officielle vejledninger. 

 

Med baggrund i eksempler fra almen praksis, og input fra undervisere, diskuteres hvad der er hensigtsmæssig og hvad der er uhensigtsmæssig skriftlig kommunikation. Der arbejdes med eksempler på hvordan dette kan gøres bedre, så notaterne og henvisninger fungerer efter hensigten, dvs. at bedre den skrevne interne kommunikation, e-konsultationer, korrespondancer og gode henvisninger.  

 

Målet er at man får viden og færdigheder der umiddelbart kan implementeres i egen praksis.

 

Målgruppe

Praktiserende læger og behandler-sygeplejerske

 

Hver læge kan medtage en behandler-sygeplejerske. Forudsætningen er at de pågældende har e-konsultationer, skriver journalnotater eller laver oplæg til henvisninger.

 

Undervisere

Niels Bentzen, praktiserende læge, professor
Elisabeth Assing Hvidt, antropolog, forsker SDU

 

Kursusledere

Annette Engsig, praktiserende læge, ekstern lektor AAU

 

Tid

Den 19. november 2020, Domus Medica

 

Tilmeldingsfrist

Den 1. oktober 2020

 

Pris

Kr. 3.300 pr. deltager

 

 

Godkendt til 1 dags tabt arbejdsfortjeneste a kr. 4.000,00 og 1 dags kursusafgift a kr. 2.400,00 samt transport op til kr. 1.500,00. Refusion søges efter kurset er gennemført.