Spirometrikursus for læger - ledige pladser

Kursusnummer: 9017919

 

Med OK18 har almen-praksis fået et endnu større ansvar end tidligere i forhold til varetagelse af patienter med lungesygdomme – det være sig opsporing, målsætning, motivation, behandling m.v. og det forventes, at vi er pro-aktive i opsporingen af KOL- patienterne og øger antallet af spirometriundersøgelser.

 

Spirometri er nødvendig for diagnose og ved opfølgning af en række lungesygdomme, herunder astma, Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), lungeemfysem og interstitiel lungesygdom. Kvaliteten af lungefunktionsundersøgelsen og tolkningen er afgørende for, at vi kan tilbyde patienterne et optimalt forløb og bedst mulig rådgivning og behandling af deres lungesygdom.

 

Kurset tilbyder støtte til organisering af indsatsen i egen praksis.

 

Indhold og form

Kurset er bygget op med teori, cases og færdighedstræning. Der arbejdes med konkret implementering af indsatsen i egen praksis og kurset følges op af et eftermiddagsmøde 6 uger senere, hvor egne cases og erfaringer omkring implementering af forløb for kronisk lungesyge patienter drøftes.

 

Forberedelse

Det er en fordel, hvis man har orienteret sig i Dansk Lungemedicinsk Selskabs Lungefunktionsstandard.

 

Målgruppe

Læger, der ønsker at udvikle og kvalitetssikre indsatsen på lungefunktionsområdet.

 

Kursusleder

Klaus Roslind, alment praktiserende læge

 

Undervisere

Jann Mortensen, overlæge, professor, dr. med

Mathias Munkholm, reservelæge

Birgitte Hanel, bioanalytiker dr.med.

Maibritt Rævdal Christensen, forskningssygeplejerske

2 instruktører

 

Tid og sted

8. maj 2019 + 19. juni 2019, Crowne Plaza Copenhagen Towers, København

 

1. modul d. 8. maj 2019 afholdes fra kl. 09.00-16.00 med morgenmad fra kl. 08.30

2. modul d. 19. juni 2019 afholdes fra kl. 16.00-20.00 inkl. middag

 

Tilmeldingsfrist

8. marts 2019

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 6.500,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding.

 

Kurset er godkendt til refusion bestående af en dags tabt arbejdsfortjeneste á 6750 kr., kursusafgift á max 6500 kr. og max 3000 kr. i transportudgifter, da kurset er 2 moduler.  

Refusionen søges når kurset er afsluttet.

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416