Spirometrikursus for læger

Kursusnummer: 9017820

 

Med OK18 har almen praksis fået et endnu større ansvar end tidligere i forhold til varetagelse af patienter med lungesygdomme – det være sig opsporing, målsætning, motivation, behandling m.v. og det forventes, at vi er pro-aktive i opsporingen af KOL- patienterne og øger antallet af spirometriundersøgelser.

 

Spirometri er nødvendig for diagnose og ved opfølgning af en række lungesygdomme, herunder astma, Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), lungeemfysem og interstitiel lungesygdom. Kvaliteten af lungefunktionsundersøgelsen og tolkningen er afgørende for, at vi kan tilbyde patienterne et optimalt forløb og bedst mulig rådgivning og behandling af deres lungesygdom.

 

På kurset tilbyder vi støtte til organisering af indsatsen i egen praksis.

 

Formål og indhold

Formålet med kurset er, at du med teori, cases og færdighedstræning får viden om spirometri på et højt niveau. Vi arbejder med konkret implementering af indsatsen i egen praksis og kurset følges op af et eftermiddagsmøde 6 uger senere, hvor egne cases og erfaringer omkring implementering af forløb for kronisk lungesyge patienter drøftes.

 

Emner vi kommer igennem:

  • Anatomi og fysiologi inkl. obstruktiv og restriktiv lungesygdom, samt reversibilitet
  • Spirometri parametre
  • Teknik for udførsel af spirometri inkl. forberedelse, samt gennemgang af acceptkriterier, repeterbarhed og udvælgelse af resultat
  • Acceptable og anvendelige målinger og reproducerbarhed, samt bronkodilatator test
  • Kalibrering og verificering
  • Hygiejne

Forberedelse 

Det er en fordel, hvis man har orienteret sig i Dansk Lungemedicinsk Selskabs Lungefunktionsstandard.

 

Målgruppe 

Læger, der ønsker at udvikle og kvalitetssikre indsatsen på lungefunktionsområdet.

 

Kursusleder

Helene Præstholm, alment praktiserende læge

 

Undervisere

Jann Mortensen, overlæge, professor, dr. med

Mathias Munkholm, reservelæge

Birgitte Hanel, bioanalytiker dr.med.

Maibritt Rævdal Christensen, forskningssygeplejerske

 

Tid og sted

4. maj + 16. juni 2020, Crowne Plaza Copenhagen Towers, København 

 

1. modul d. 4. maj 2020 afholdes fra kl. 09.00-16.00 med morgenmad fra kl. 08.30
2. modul d. 16. juni 2020 afholdes fra kl. 15.00-19.00 inkl. middag

 

Tilmeldingsfrist

4. marts 2020

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 6.500,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding.

 

Kurset er godkendt til refusion bestående af 1,5 dags tabt arbejdsfortjeneste (6750 kr.), kursusafgift á max 6500 kr. og max 3000 kr. i transportudgifter, da kurset er 2 moduler. OBS! Modul 2 afholdes fra kl. 15-19.00.

Refusionen søges når kurset er afsluttet.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 3544 8416

Tilmeld dig nyhedsbrev om praksispersonalekurser