Insulinbehandling af type 2-diabetes for læger - stadig mulighed for tilmelding

Kursusnummer: 9017719

 

Med OK-18 har almen praksis fået et endnu større ansvar end tidligere i forbindelse med at varetage patienter med type 2-diabetes – det være sig opsporing, målsætning, motivation, behandling etc. Det forventes også, at vi overtager patienter fra diabetesambulatorierne, herunder varetager opstart og titrering af insulinbehandlingen i almen praksis.

 

Afhængig af praksisstørrelse og kvalifikationerne hos praksispersonalet, vil insulinbehandling kræve praktiske færdigheder, viden og erfaringsopbygning. For de praksis, hvor det er personalet, der varetager opgaven, er det vigtigt at lægen er opdateret og klædt på til at supervisere indsatsen og kan konferere svære patienter med endokrinologiske speciallæger.

 

Kurset gennemgår på højt niveau farmakologisk behandling af type 2-diabetes patienter med fokus på videreuddannelse i insulinbehandling.

 

Problematiske patienter vil blive gennemgået. Som en del af kurset, vil der også være erfaringsdeling og arbejde med, hvordan vi organiserer indsatsen i egen praksis.

 

Indhold og form

Kurset er bygget op med teori, cases og færdighedstræning. Der arbejdes med konkret implementering af indsatsen i egen praksis og indsatsen følges op af et eftermiddagsmøde 6 uger senere, hvor egne cases og erfaringer omkring implementering af forløb for type 2-diabetes patienter drøftes.

 

Forberedelse
Det er en fordel, hvis man har læst DSAM’s insulinvejledning, samt "Farmakologisk behandling af type 2 diabetes”.

 

Målgruppe
Praktiserende læger, der ønsker at videreuddanne sig i behandling af type 2-diabetes patienter med insulin.

 

Kursusleder
Klaus Roslind, alment praktiserende læge

 

Undervisere

Ulla Kampmann Opstrup, afdelingslæge

Tove Amby, diabetessygeplejerske

 

Tid og sted

19. marts 2019 + 30. april 2019, Comwell Aarhus


1. modul d. 19. marts 2019 afholdes fra kl. 09.00-16.30 med morgenmad fra kl. 08.30
2. modul d. 30. april 2019 afholdes fra kl. 16.00-20.00 inkl. middag

 

Tilmeldingsfrist
19. januar 2019

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.
Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris
Kr. 5.500,-
Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding.

 

Kurset er godkendt til 1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4000 kr. og 2 dages kursusafgift á 2400 kr. og kørselsgodtgørelse max 3000 kr.


 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416