Praksiskøb - Grundkursus

Alle uddannelseslæger i almen medicin overvejer løbende hvorvidt, hvordan, hvor og evt. med hvem, de skal købe praksis. Der er mange usikkerhedsmomenter forbundet med den beslutning, og konsekvenserne af at tage den forkerte beslutning kan være ganske betydelige.


Formålet med kurset er at ruste dig, som vordende alment praktiserende læge, til at overtage en praksis både i forhold til praksisform, økonomi, jura, kompagnoner og personale.


På kurset fokuserer vi på konkrete forhold vedrørende købekontrakt, goodwill, samarbejdsaftaler og interessentskabskontrakt, personaleforhold, pensions- og forsikringsforhold, aktuelle overenskomstsystem, valg af praksisformer og eventuelle kompagnoner samt økonomien i praksis herunder virksomhedsordning.


Undervisningen vil primært være katedral med rig mulighed for at afbryde med spørgsmål.


Målgruppe
Læger i praksiskøbstanker, fortrinsvist færdiguddannede speciallæger og læger i hoveduddannelsens fase 2 og fase 3.


Undervisere
Michael Fuchs / Helene Amsinck , advokater
Thomas Krogh, medlemskonsulent, Lægernes Pensionskasse
Thomas Bach Andersen, gruppeleder, Lægernes Bank
Søren Møller Poulsen/Niels Nygaard, statsautoriseret revisor
Jonatan Schloss, direktør for PLO


Kursusleder
Karen Kjær Larsen, praktiserende læge, ph.d.


Tid & sted
27. – 28. september 2019, Hotel Koldingfjord

Kurset slutter på anden dagen kl. ca. 14.00

Internatkursus - overnatning er incl.

 

!! Bemærk anden dato i forhold til tidligere udmeldte i katalog.


Tilmeldingsfrist
28. juni 2019


Pris
3.500 kr.

 

Bemærk at uddannelseslæger i fase 3, udover den årlige tildeling på 4.000 kr., kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste på op til 3.000 kr. gennem Fonden for Almen Praksis.

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134