Den ældre patient

Den hastigt voksende gruppe af ældre, og dermed også ældre skrøbelige patienter medfører store udfordringer for det nære sundhedsvæsen – ikke mindst almen praksis. På dette kursus tager vi udgangspunkt i de svækkede ældre patienter.

Vi vil komme omkring ældre præget af multimorbiditet og følgende multimedicinering. Vi vil undervise i funktionstab og faldtendens, og vi vil også komme ind på kognitive vanskeligheder som demens og udredning af den konfuse/delirøse patient.

 

Formålet med kurset er at styrke din evne til at udrede, håndtere og behandle den ældre patients sygdomme og problemstillinger i almen praksis.


På kurset vil vi bl.a. komme ind på følgende emner:


• Hvad karakteriserer den gamle svækkede patient?
• Betydningen af funktionsevnevurdering
• En differentieret tilgang til gruppen af gamle patienter i almen praksis
• Konkrete strategier i forhold til multimedicinering
• Konkrete strategier i forhold til udvalgte problemstillinger som fx fald, delir, demens.

Kurset er vekslende mellem sygehistorier fra den “virkelige verden”, gruppearbejde samt  "tavleundervisning"  ved ekspert.

 

Vi forventer på dette kursus en høj grad af deltagerinvolvering.


Målgruppe
Praktiserende læger


Undervisere

Kirsten Vinding, speciallæge i Intern medicin og geriatri


Kursusleder
Ane Jørgensen, alment praktiserende læge


Tid & sted
8. oktober 2020, Comwell Kongebrogaarden, Middelfart

 

Tilmeldingsfrist

10. august 2020


Pris
3.100 kr.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 1 dag under aftalen for systematisk efteruddannelse med forhøjet refusionstakst.

 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 3544 8416