De 7 gode vaner i almen praksis

Hvor vil du hen med din praksis – og dig selv? Mange har ideer og visioner for ”den praktiserende læge”. Du møder konstant mange ønsker og krav på forskellige niveauer og faget er under stadig forandring. Der er nok af udfordringer, som kan tage styringen over dig og din klinik. På dette kursus skal du arbejde med at skabe gode vaner for udvikling, ledelse og samarbejde - på alle niveauer. Det vil hjælpe dig til at møde krav og skabe en mere effektiv praksis og en mindre presset hverdag, så kvaliteten af dit og klinikkens arbejde også styrkes.
 

Almen praksis skal udgøre hovedhjørnestenen i sundhedsvæsnet, men det er ikke åbenlyst, hvordan denne rolle skal udfyldes. Arbejdsbyrden er blevet større, kravene til faglighed og ledelse vokser og mange oplever et større pres. Formålet med kurset er at give dig redskaber til styrkelse af det personlige ”lederskab” og via dette udvikle motivation og evne til samarbejde på flere niveauer – på arbejdspladsen, overordnet fagligt, på hjemmefronten og med dig selv. Alt sammen med det formål at opnå en højere kvalitet i det du beskæftiger dig med i det daglige.


Kurset tager udgangspunkt i en af de mest veldokumenterede metoder til at styrke såvel samarbejdsevnen, som den personlige vækst, nemlig Stephen R. Coveys; 7 Gode Vaner. Bogen om De 7 Gode Vaner kan med fordel læses inden kurset, men det er ikke en nødvendighed. På kurset gives en grundlæggende indføring i, hvordan du kan udvikle bedre vaner til personlig succes, såvel som succes med samarbejde både med kollegaer og samarbejdspartnere.

 

Disse syv vaner handler om:

 

• At være proaktiv – have fokus på det du kan gøre noget ved
• At begynde med slutningen – have fokus på et højere mål
• At gøre det første først – prioriterer og planlægge
• At tænke vind-vind – etablerer tillidsfulde relationer
• At søge først at forstå, dernæst at blive forstået – brug tid på at forstå andres behov
• At skabe synergi – udvikle nye løsninger
• At slibe saven – øge motivationen og sæt tid af til fornyelse


På kurset arbejdes med at overføre disse vaner til almen praksis med henblik på at styrke motivationen hos den enkelte samt at etablere en mere effektiv almen praksis som er baseret på fornyelse og tillidsbaseret samarbejde.


Kurset er et tre dages kursus, hvor du grundigt introduceres i og indøver "de 7 gode vaner". Der vil være undervisning, workshop, gruppearbejde og selvstændig refleksion. Der vil også arbejdes med cases fra hverdagen.


Ca. 3-4 uger før kurset vil du modtage materiale, hvor du elektronisk får mulighed for at indhente en 360 graders evaluering af dig selv. Det opfordrer vi dig til at benytte dig af. Du vil også modtage nogle spørgsmål, som vi vil bede dig overveje inden kurset. 360 graders evalueringen vil primært være til anvendelse for dig selv, men vil også kort indgå i kurset, resultatet forbliver anonymt for andre. Mere information følger.


Kursusleder Anette Skov er facilitator i 7 gode vaner og har eget lægehus, hvor byggestenen er ”7 gode vaner”.


Målgruppe
Kurset henvender sig til praktiserende læger, der ønsker at styrke motivationen såvel som den personlige og faglige udvikling. Bemærk, at der også er et 2-dags kursus for personale.


Underviser
Jannick B. Pedersen, direktør og partner i Franklin Covey Nordic


Kursusleder
Anette Skov, alment praktiserende læge


Tid & sted
7. – 9. september 2020, Comwell Kellers Park, Vejle

Internatkursus - overnatning er incl.


Tilmeldingsfrist
31. juli 2020


Pris
19.700 kr.

 

 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134