Praksissalg

Kurset er for dig, der overvejer ophør inden for de næste 2- 3 år, og som har behov for at vide noget om de konkrete udfordringer der er i forbindelse med praksissalg og overgangen fra aktiv erhvervsdrivende praktiserende læge til pensioneret læge.


Formålet med kurset er at ruste dig, der står foran et praksissalg, til at styrke din viden om økonomi og pensionsforhold. Vi vil fokusere på konkrete forhold vedrørende pension fra Lægernes Pensionskasse samt andre ordninger. Juridiske, kontraktlige og retslige problemstillinger ved praksisophør vil også blive gennemgået, ligesom vi ser på ejendomssalg og goodwill-begrebet.


På kurset er der en række faglige eksperter inden for revision og jura, som vil præsentere nogle af de væsentligste faktorer ved praksissalg.


Revisoren vil gennemgå de skattemæssige forhold vedrørende overgangen fra selvstændig erhvervsdrivende, og der vil blive gennemgået forskellige modeller til brug for denne overgang. Advokaten vil gennemgå de forhold, der drejer sig om lejemål, interessentskabskontrakter samt salgskontrakter.


Der vil også blive lagt vægt på at vejlede dig i, hvordan din praksis kan blive salgsklar. Pensionskassen vil gennemgå forhold vedrørende pensionsudbetalinger og optimering af disse. 


Undervisningsformen er katedral med rig mulighed for spørgsmål.


Målgruppe
Praktiserende læger.


Undervisere
Finn Altschuler, advokat
Peter Jacobsen, advokat
Kent Boye Christensen, medlemskonsulent
Søren Møller Poulsen, statsautoriseret revisor


Kursusleder
Thomas Hannibal, alment praktiserende læge


Tid & sted
20. november 2020, IDA Conference, København


Tilmeldingsfrist
21. september 2020


Pris
4.900 kr.


Kurset er godkendt i Fonden for Almen Praksis til 1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4.000 kr., 1 dags kursusafgift á 2.400 kr. og transportudgift max. 1.500 kr. 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134