Praksiskøb - Grundkursus - VENTELISTE

Alle uddannelseslæger i almen medicin overvejer løbende hvorvidt, hvordan, hvor og evt. med hvem, de skal købe praksis. Der er mange usikkerhedsmomenter forbundet med den beslutning, og konsekvenserne af at tage den forkerte beslutning kan være ganske betydelige.


Formålet med kurset er at ruste dig, som vordende alment praktiserende læge, til at overtage en praksis både i forhold til praksisform, økonomi, jura, kompagnoner og personale.


På kurset fokuserer vi på konkrete forhold vedrørende købekontrakt, goodwill, samarbejdsaftaler og interessentskabskontrakt, personaleforhold, pensions- og forsikringsforhold, aktuelle overenskomstsystem, valg af praksisformer og eventuelle kompagnoner samt økonomien i praksis herunder virksomhedsordning.


Undervisningen vil primært være katedral med rig mulighed for at afbryde med spørgsmål.


Målgruppe
Læger i praksiskøbstanker, fortrinsvist færdiguddannede speciallæger og læger i hoveduddannelsens fase 2 og fase 3.


Undervisere
Michael Fuchs / Helene Amsinck , advokater
Thomas Krogh, medlemskonsulent, Lægernes Pensionskasse
Thomas Bach Andersen, gruppeleder, Lægernes Bank
Søren Møller Poulsen/Niels Nygaard, statsautoriseret revisor
Jonatan Schloss, direktør for PLO


Kursusleder
Karen Kjær Larsen, praktiserende læge, ph.d.


Tid & sted
31. januar – 1. februar 2020, Hindsgavl Slot, Middelfart

 

Kurset slutter på anden dagen kl. ca. 14.00

Internatkursus - overnatning er incl.

 

Tilmeldingsfrist
29. november 2019


Pris
3.900 kr.

 

Bemærk, at uddannelseslæger i fase 3 kan få dækket den del af kursusafgiften der overstiger den årlige tildeling (p.t. 4.000 kr.), tabt arbejdsfortjeneste på 3.200 kr. samt transportudgifter (dog max. 2.000 kr.) gennem Fonden for Almen Praksis. Der kan kun gives tilskud til deltagelse på ét praksiskøbskursus.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134