Almen medicin update – B

Formålet med kurset er, at du bliver opdateret i de hyppigst forekommende lidelser, der fylder i hverdagen i praksis, og samtidigt sikre, at det faglige niveau på de hyppigste henvendelsesårsager øges og implementeres hjemme i praksis efter endt kursus.


Vi afholder både ”Almen medicin Update – A, B og C” som alle er over 3 dage. De tre kurser supplerer hinanden, så du ved at deltage i dem alle, vil komme omkring de 50 hyppigste diagnoser. Alle kurserne kan stå alene.

 

På kurset Almen medicin update B gennemgår vi:

 

• Psykiatri
• Funktionelle lidelser
• Gastroenterologi
• Neurologi
• Endokrinologi
• Øjensygdomme


Kurset er lagt an på en umiddelbar anvendelighed, så det du lærer på kurset kan bruges umiddelbart efter. Praktiske løsninger og råd, samt referencer til brugbare internetbaserede vejledninger vægtes frem for tilbundsgående teoretiske indlæg.


Kurset er primært tilrettelagt som katedral undervisning, men med indbyggede cases og praktiske øvelser, hvor dette er muligt. Kursisterne opfordres til at medbringe bærbar PC, da der hyppigt vil blive refereret til brugbare links og interaktive quiz.


Målgruppe
Den praktiserende almen mediciner der ønsker at højne sit niveau på de hyppigste lidelser, der fylder i hverdagen. Derudover henvender kurset sig til læger under uddannelse til almen mediciner. Det forventes, at du har baggrund i en klinisk hverdag, så de emner, der bliver gennemgået, er kendte fra en klinisk vinkel.


Undervisere
Eksperter indenfor området.


Kursusledere
Der er 2 kursusledere på kurset, som vil variere imellem Martin Ryt-Hansen, Jesper Lillesø, John Rosenberg og Mads Strøyer Andersen, alment praktiserende læger.


Vi vil afholde 2 kurser på samme tid, så du får derfor mulighed for at mødes på tværs af kurserne med dine kollegaer.

 

Tid & sted

20. – 25. maj 2019, Hotel Vejlefjord, Vejle


Tilmeldingsfrist

13. marts 2019


Pris
12.100 kr.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 3 dages refusion og ikke under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 3 dage.

 

 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134