Praksiskøb - Fra uddannelseslæge til leder - 2 AFLYST

Det er en stor forandringsproces du gennemlever, når du går fra at være ansat uddannelseslæge til at blive ejer af en praksis. Formålet med kurset er at ruste dig til at være i denne proces og styrke din kommende identitet som praktiserende læge. Når du er blevet ejer af en praksis, skal du kunne navigere i både at være læge og leder.

 

Det er en kompleks opgave, og kurset sætter derfor også fokus på mange aspekter ved at være leder i almen praksis. Kurset indeholder overvejelser om lægelivet anno 2019, det personlige lederskab, ledelse og organisering i forskellige slags praksis, personaleledelse og kvalitetsudvikling.

 

Kurset er en modulkursus, og består af to moduler med 3 måneders interval. Det supplerer PLO-E’s nuværende kursus ”Praksiskøb”, der derved bliver modul 3. Det vil være anbefalelsesværdigt at tage alle 3 moduler sammen, men de enkelte moduler kan tages særskilt. Man tilmelder sig og betaler pr. modul.

 

Målgruppe:

Alle uddannelseslæger i fase 3 samt for nyuddannede og nynedsatte læger.

 

Hvordan leder og organiserer jeg min klinik?

Formålet med andet modul er at give de yngre læger en grundlæggende forståelse af, hvordan man kan arbejde konkret med ledelse i deres kommende praksis, og hvordan han/hun sammen med evt. kompagnoner kan skabe grundlaget for en modstandsdygtig praksis med motiverede medarbejdere.

 

Undervisere

Praktiserende læge Søren Olsson

Praktiserende læge Susanne Bader

Praktiserende læge Klaus Østergaard

Praksismanager Jeanette Oxholm

Advokat i PLA Lene Vesth

Lægefaglig konsulent i KIAP Henrik Prinds

Konsulent i PLO-E Heidi Bøgelund Frederiksen

 

Kursusleder

Konsulent i PLO-E Heidi Bøgelund Frederiksen

 

Tid & sted
Fredag den 28. februar 2020 kl. 10.00 til lørdag den 29. februar 2020 kl. 15.30. Hindsgavl Slot, Middelfart

 

Tilmeldingsfrist

16. december 2019

 

Pris 
4.900 kr.

 

Læs mere. om Praksiskøb - Fra uddannelseslæge til leder - 1 her

  

Bemærk, at uddannelseslæger i fase 3 kan få dækket den del af kursusafgiften der overstiger den årlige tildeling (p.t. 4.000 kr.), tabt arbejdsfortjeneste på 3.200 kr. samt transportudgifter (dog max. 2.000 kr.) gennem Fonden for Almen Praksis. Der kan kun gives tilskud til deltagelse på ét praksiskøbskursus.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134