Almen medicin update – B, Ny dato p.g.a. Covid-19

Formålet med kurset er, at du bliver opdateret i de hyppigst forekommende lidelser, der fylder i hverdagen i praksis, og samtidigt sikre, at det faglige niveau på de hyppigste henvendelsesårsager øges og implementeres hjemme i praksis efter endt kursus.


Vi afholder både ”Almen medicin Update – A, B og C” som alle er over 3 dage. De tre kurser supplerer hinanden, så du ved at deltage i dem alle, vil komme omkring de 50 hyppigste diagnoser. Alle kurserne kan stå alene.

 

På kurset Almen medicin update B gennemgår vi:

 

• Psykiatri
• Funktionelle lidelser
• Gastroenterologi
• Neurologi
• Endokrinologi
• Øjensygdomme


Kurset er lagt an på en umiddelbar anvendelighed, så det du lærer på kurset kan bruges umiddelbart efter. Praktiske løsninger og råd, samt referencer til brugbare internetbaserede vejledninger vægtes frem for tilbundsgående teoretiske indlæg.


Kurset er primært tilrettelagt som katedral undervisning, men med indbyggede cases og praktiske øvelser, hvor dette er muligt. Kursisterne opfordres til at medbringe bærbar PC, da der hyppigt vil blive refereret til brugbare links og interaktive quiz.


Målgruppe
Den praktiserende almen mediciner der ønsker at højne sit niveau på de hyppigste lidelser, der fylder i hverdagen. Derudover henvender kurset sig til læger under uddannelse til almen mediciner. Det forventes, at du har baggrund i en klinisk hverdag, så de emner, der bliver gennemgået, er kendte fra en klinisk vinkel.


Undervisere
Eksperter indenfor området.


Kursusledere
Martin Ryt-Hansen og Jesper Lillesø, Alment praktiserende læger.

 

Tid & sted

30. november – 2. december 2020, Hotel Vejlefjord, Vejle

Internatkursus - overnatning er incl.


Tilmeldingsfrist

30. september 2020


Pris
12.800 kr.

 

Kurset er godkendt i Fonden for Almen Praksis til 3 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4.000 kr., 3 dages kursusafgift á 2.400 kr. og transportudgift max. 1.500 kr.

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416