Palliation – at leve, til man dør - AFLYST

At være læge for patienten med palliative behov er en kerneydelse i almen praksis. Du møder patienten og dennes pårørende før, under og efter sygdomsforløbet og er oftest involveret i diagnosen af en livstruende sygdom.  Den palliative indsats er en tværfaglig opgave, og på det medicinske område udvikler viden og muligheder sig hurtigt. Organisatorisk er vi i en brydningstid, hvor stat, regioner, kommuner og praktiserende læger alle har holdninger til, hvordan vi skaber sammenhængende forløb. I denne proces er den praktiserende læge den gennemgående sundhedsperson med mulighed for at sikre kontinuitet og kvalitet i behandlingen af patienter og pårørende.

 

Formålet med kurset er, at optimere behandling og symptomlindring af patienten med palliative behov, herunder kræftpatienter og patienter med medicinske livstruende sygdomme som demens, hjertesvigt og KOL. Du får redskaber til at organisere arbejdet i egen praksis samt at skabe et godt samarbejde med de andre faggrupper omkring patienten og med aktørerne i sekundærsektoren, herunder de palliative teams.

 

På kurset kommer du til at arbejde med organisationen omkring den svært syge og døende patient i din egen praksis. Vi vil derfor bede dig om at reflektere over hvordan din organisation fungerer i dag. Har I allerede en velfungerende instruks og logistik? Hvordan er information til patienterne? Bruger I tjeklister/huskelister til lægen og praksispersonalet? Tag dine refleksioner med på kurset, så du kan arbejde videre med logistikken i din egen praksis. Du vil således komme hjem med et nyt og/eller forbedret værktøj til det fortsatte arbejde med palliation.

 

Vi vil også gerne, at du forbereder en case, som har voldt dig problemer i fx symptomlindring, kommunikation eller samarbejdet med andre aktører, og som du gerne vil arbejde med på kurset.
Casen skal sendes ind til kursusledelsen inden kurset (max 15 linjer).

 

Som forberedelse til kurset kan du med fordel læse DSAM’s vejledning ”Palliation” fra 2014, der ligger på DSAM’s hjemmeside www.dsam.dk under ”Vejledninger”. Kendskab til vejledningen om ’Kræftopfølgning i almen praksis’ er også en fordel.

 

Kurset gennemføres som en kombination af katedral og case baseret undervisning og gruppearbejde.


Målgruppe

Praktiserende læger.


Undervisere

Thyge Traulsen, alment praktiserende læge
Bodil Jespersen, overlæge, afsnitsleder, MPG, diplom fra NSCPM 2007
Anna Weibull, speciallæge i almen medicin, diplom fra NSCPM 2007
Lotte Mørck, Hospitalspræst, Rigshospitalet
Thomas Gorlén, alment praktiserende læge, diplom fra NSCPM 2011


Kursusledere

Anna Weibull

 

Tid & sted

1. – 3. april 2020, Comwell Kongebrogaarden, Middelfart

Internatkursus - overnatning er incl.


Tilmeldingsfrist

10. februar 2020


Pris
11.600 kr.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 2 dags refusion samt 1 dags under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 3 dage.

 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134