Den døende patient

At være læge for den døende er en kerneydelse i almen praksis. Vi møder patienten og de pårørende før, under og efter sygdomsforløbet og er ofte involveret i livets sidste fase og behandlingen terminalt.

 

Den palliative indsats er en tværfaglig opgave, og på det medicinske område udvikler viden og muligheder sig hurtigt. Organisatorisk er vi i en brydningstid, hvor stat, regioner, kommuner og praktiserende læger alle har holdninger til, hvordan vi skaber sammenhængende forløb. I den proces er den praktiserende læge den gennemgående sundhedsperson, med mulighed for at sikre kontinuitet og kvalitet i behandlingen af patienter og pårørende.

 

Formålet med kurset er at optimere behandling og symptomlindring af patienten med palliative behov, og give redskaber til at organisere arbejdet i egen praksis samt at skabe et godt samarbejde med de andre faggrupper i det basale palliative team og med aktørerne i sekundær sektoren, især de palliative teams.


Kurset gennemføres som en kombination af katedral undervisning, gruppeundervisning, erfaringsudveksling og plenumdebat.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere
Bodil Abild Jespersen, overlæge
Lotte Blicher Mørk, hospitalspræst
Anna Weibull, alment praktiserende læge

 

Kursusleder
Anna Weibull, alment praktiserende læge

 

Tid & sted

9. december 2020, Comwell Kongebrogaarden, Middelfart

 

Tilmeldingsfrist

9. oktober 2020

  

Pris

3.100 kr.

  

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 1 dag under aftalen for systematisk efteruddannelse med forhøjet refusionstakst.PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134