Konsultationsprocessen - Nyt sted p.g.a. Covid-19

Hvordan får du relevante informationer på kort tid?
Hvordan kan du styre samtalen?
Hvordan kan du møde vanskelige patienter?
Hvordan undgår du at arbejde unødig meget?

 

I vores konsultationer skal vi gå på to ben, både relationen og det biomedicinske. Hvis vi ikke finder ud af hvorfor patienten kommer, kan vi heller ikke hjælpe godt nok. Derfor opdeler vi konsultationen i tre dele: Patientens del, Lægedelen og Fællesdelen. Det svære er Patientdelen, og som hjælp kan man ”spille 5 kort med patienten”, et pædagogisk værktøj, som kræver træning for at få udbytte af det.

 

Kurset består af to dele: A. teori og øvelser i konsultation B. ”housekeeping”, at tage vare på sig selv som læge.

 

Formålet med første del af kurset er at styrke dine kompetencer i at skabe relation til patienterne - en klippe som du kan stå på fremover. Ved at træne dit meta-blik på hvad der sker, øges din evne til at styre processen og din egen robusthed i konsultationen.

 

Kursets anden del, ”housekeeping” handler om at tage vare på dig selv og din trivsel både i arbejdslivet og uden for. Samværet med kollegerne giver kollegial sparring, tryghed og inspiration i forhold til dit møde med patienterne. Arbejdet med netværkskortet giver forståelse for ressourcer og belastninger.

 

Vi arbejder i grupper med 8 deltagere og en underviser, så derfor vil antal af undervisere være afhængig af deltagerantallet. Med udgangspunkt i patientspil, hvor man spiller sine egne patienter, træner vi både metode og giver hjælp til håndtering af vanskelige patienter. Når man rollespiller sine egne patienter, kan man opleve, hvordan kollegaen møder en. Spillet optages på video og superviseres efterfølgende efter Macro-Micro metoden, som sikrer at ingen føler sig gået for nær.

 

På kurset oprettes hold ud fra 8, 16, 24 eller 32 deltagere. Man vil derfor på dette forløb kunne opleve, at det ikke er alle tilmeldte, der vil kunne tildeles en plads. Du vil dog, lige som ved alle vores andre kurser, få besked om gennemførelse kort efter tilmeldingsfristens udløb.

 

Målgruppe
Praktiserende læger og andre klinisk arbejdende læger

 

Undervisere
Helle Kirkegaard, alment praktiserende læge
Torsten Fuglsang, alment praktiserende læge

 

Bemærk at antal af undervisere er afhængig af deltagerantallet

 

Tid & sted

3. – 6. september samt 28. - 30. september 2020 (2 moduler), Skarrildhus Sinatur Hotel og Konference, Herning

Kurset starter på begge moduler på første dagen og slutter på sidste dagen kl. 12.00

 

Tilmeldingsfrist

13. juli 2020 

 

Pris

23.700 kr.

 
Kurset er godkendt i Fonden for Almen Praksis til 4 dagees tabt arbejdsfortjeneste á 4.000 kr., 5 dages kursusafgift á 2.400 kr. og transportudgift max. 1.500 kr.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416