Tro, håb og mening - når livet er sværest

Når livet bliver svært, fx når alvorlig sygdom rammer enten patienten selv eller dennes pårørende, bliver de ofte kastet ud i eksistentielle overvejelser og kriser. Som praktiserende læge kan det være svært at håndtere disse overvejelser og kriser.

 

Formålet med kurset er at give dig redskaber til at afdække eksistentielle og religiøse forhold hos patient og pårørende. Kurset giver dig en viden om, hvordan disse forhold kan håndteres i læge-patient-kontakten, for derigennem at kunne hjælpe dig til en bedre patientkontakt og dermed bedre compliance og patient-outcome.


På kurset får du en viden om sammenhænge mellem tro og helbred, new age trends, eksistentielle udfordringer, detaljeret viden om forskellige større religiøse samfunds historie samt redskaber til at inddrage denne viden i din daglige kontakt med patienten.

 

Du vil få en øget indsigt i forskellige patienters eksistentielle, åndelige/religiøse holdninger og overbevisninger, og hvilken betydning disse kan have for at søge læge, interventionsønsker samt forståelse og håndtering af egen sygdom. Vi vil se på, hvad kristendommen, islam og New Age/alternative tilbud kan betyde for patienten i livskrise, og hvordan vi kan understøtte patientens håb og eksistentielle behov uden af give afkald på vores faglighed. Denne viden vil vi arbejde med både teoretisk og praktisk i form af øvelser, så du kan anvende det i kommunikation med både etniske danskere, der ofte har svært ved at italesætte disse emner, (fordi de i Danmark kan være tabuiserede og/eller private), og patienter med anden etnisk baggrund.

 

Som forberedelse til kurset skal du medbringe sygehistorier fra din kliniske hverdag omhandlende eksistentielle, åndelige/religiøse udfordringer.

 

Kurset gennemføres som en kombination af teoretiske oplæg, fælles eksplorering af cases ved hjælp af teatermetoden og refleksionsøvelser. 

 

Målgruppe
Praktiserende læger, der har lyst til at beskæftige sig med den eksistentielle dimension i læge-patient-relationen.

 

Undervisere

Niels Christian Hvidt, Professor, dr. theol., forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU
Elisabeth Assing Hvidt, Religionssociolog og postdoc på Forskningsenheden for Almen Praksis
Naveed Baig, Hospitals Iman, Rigshospitalet
Preben Friis, Skuespiller, specialkonsulent, SDU Design i Kolding
Henry Larsen, Professor, SDU Design i Kolding

 

Kursusleder
Jens Søndergaard, Professor, alment praktiserende læge, klinisk farmakolog, forskningsleder

 

Tid & sted

17. – 22. september 2020, Comwell Rebild Bakker.

Internatkursus - overnatning er incl.

 

BEMÆRK - Kurset starter den 17. september kl. 19.00 og slutter den 22. september kl. ca. 13.00

 

Tilmeldingsfrist

14. august 2020

 

Pris

24.000 kr.

 

Kurset er godkendt i Fonden for Almen Praksis til 2,5 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4.000 kr., 5 dages kursusafgift á 2.400 kr. og transportudgift max. 1.500 kr.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134