Palliation – at leve, til man dør

At være læge for patienten med palliative behov er en kerneydelse i almen praksis. Du møder patienten og dennes pårørende før, under og efter sygdomsforløbet og er oftest involveret i diagnosen af en livstruende sygdom.  Den palliative indsats er en tværfaglig opgave, og på det medicinske område udvikler viden og muligheder sig hurtigt. Organisatorisk er vi i en brydningstid, hvor stat, regioner, kommuner og praktiserende læger alle har holdninger til, hvordan vi skaber sammenhængende forløb. I denne proces er den praktiserende læge den gennemgående sundhedsperson med mulighed for at sikre kontinuitet og kvalitet i behandlingen af patienter og pårørende.


Formålet med kurset er, at optimere behandling og symptomlindring af patienten med palliative behov. Du får redskaber til at organisere arbejdet i egen praksis samt at skabe et godt samarbejde med de andre faggrupper omkring patienten og med aktørerne i sekundærsektoren, herunder de palliative teams.


På kurset kommer du til at arbejde med organisationen omkring den svært syge og døende patient i din egen praksis. Vi vil derfor bede dig om at reflektere over hvordan din organisation fungerer i dag. Har I allerede en velfungerende instruks og logistik? Hvordan er information til patienterne? Bruger I tjeklister/huskelister til lægen og praksispersonalet? Tag dine reflektioner med på kurset, så du kan arbejde videre med logistikken i din egen praksis. Du vil således komme hjem med et nyt og/eller forbedret værktøj til det fortsatte arbejde med palliation.


Som forberedelse til kurset skal du læse DSAM’s vejledning ”Palliation” fra 2014, der ligger på DSAM’s hjemmeside www.dsam.dk under ”Vejledninger”.


Kurset gennemføres som en kombination af katedral og casebaseret undervisning og gruppearbejde.


Målgruppe
Praktiserende læger


Undervisere
Thyge Traulsen, alment praktiserende læge
Bodil Jespersen, overlæge, afsnitsleder, MPG

Lotte Blicher Mørk, sygehuspræst
Anna Weibull, alment praktiserende læge


Kursusleder
Anna Weibull, alment praktiserende læge


Tid & sted
25. –26. april 2019, Comwell Kongebrogaarden, Middelfart


Tilmeldingsfrist
24. februar 2019


Pris
7.300 Kr.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 1 dags refusion samt 1 dags under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 2 dage.

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134