Basiskursus i brugen af ultralyd i almen praksis

Ultralydsskanning i almen praksis er blevet en realistisk mulighed i forbindelse med, at ultralydsskannere er blevet mere tilgængelige både hvad angår pris og brugervenlighed.

 

Interessen for at anvende ultralyd blandt praktiserende læger er stigende, og der er udsigt til, at denne udvikling fortsætter i takt med at priserne på skannerne falder, og en ny generation af praktiserende læger, der er fortrolige med ultralydsdiagnostik, etablerer sig.

 

Ultralyd i almen praksis skal alene tjene som et supplement til den objektive undersøgelse på linje med andre parakliniske undersøgelser (CRP, EKG, LFU), og som en hjælp til simple interventioner, som i forvejen udføres i almen praksis (fx. skulderblokader).

 

Ultralyd til dette formål kaldes point-of-care ultralydsskanning (POCUL), idet man her alene søger at besvare simple kliniske problemstillinger typisk i form af fravær eller tilstedeværelse af en patologisk tilstand.

 

POCUL giver den praktiserende læge mulighed for at bidrage til hurtigere og mere sikker diagnostik, behandling og visitation. POCUL er billig, sikker og non-invasiv, og en række skanninger kan læres efter en kort oplæringsperiode.

 

Kursisten på dette grundkursus i ultralydsdiagnostik i almen praksis vil blive introduceret til de hyppigst anvendte skanningstyper.

 

Efter et gennemført kursusforløb skal kursisten kunne:

  • Betjene en ultralydsskanner
  • Kunne sammenholde anamnese, objektiv undersøgelse og ultrasonografiske fund med henblik på at lægge en plan for videre udredning, visitation og behandling af patienten, der præsenterer sig i almen praksis med tilstande inkluderet i common trunk.
  • Betjene en ultralydskanner
  • Udføre point-of-care abdominal ultralyd for abdominalt aorta aneurisme, galdesten, hydronefrose, cholecystit og urinretention.
  • Påvise beliggenhed af IUD, forekomst af intrauterint foster og hjerteblink, samt bestemme gestationsalder.
  • Identificere fri væske i pleura, pericardium og peritoneum
  • Udføre point-of-care ultralydsskanning af skulder-, albue-, knæ-, ankelled samt fodsål.
  • Identificere hudnære strukturer såsom abscesser, hæmatomer, seromer og ateromer.

Målgruppe

Praktiserende læger, der planlægger at anvende eller allerede anvender ultralyd i almen praksis.

 

Undervisere

Praktiserende læger og speciallæger.

 

Kursusledere

Ulrike Mehnert, alm. praktiserende læge

 

Tid

20. - 21. august 2020, MidtSIM

 

Tilmeldingsfrist

18. maj 2020

 

Pris

Kr. 9.000


Kurset er godkendt i Fonden for Almen Praksis til 2 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4.000 kr., 2 dages kursusafgift á 2.400 kr. og transportudgift max. 1.500 kr.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416