Børn og unge

Vi ser mange børn og unge i almen praksis. Dette kursus vil styrke din evne til at håndtere, udrede, diagnosticere og behandle nogle af barnealderens hyppige, alvorlige og svære sygdomme og tilstande.

 

Kurset kommer omkring både somatisk og psykisk sygdom. Emner der vil blive gennemgået på kurset: Astma/allergi, luftvejssymptomer, bevægeapparatssymptomer/børneortopædi, mavesmerter, tarmproblemer, urinvejslidelser/vandladningsforstyrrelser og børneurologi herunder hovedpine. Børn og unge med adfærdsforstyrrelser, herunder ADHD, depression og spiseforstyrrelser. Børn og unge med trivselsproblemer, dem der vokser op i en syg/skrøbelig familie- finder vi de udsatte og truede? Og hvordan kan vi håndtere og informere om støtte, indberetninger og herunder samarbejde med kommune, institutioner, speciallæger og sygehuse/ambulatorier.

 

Formålet med kurset er at styrke din evne til at håndtere, udrede, diagnosticerer og behandle nogle af barnealderens hyppige, alvorlige og svære sygdomme og tilstande.

 

Ændring: kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis til 3 dages systematisk eller selvvalgt efteruddannelse.

 

Målgruppe

Praktiserende læger.

 

Undervisere

Dina Cintin, speciallæge i børne-ungdomspsykiatri 
Mia Bjerager, overlæge, Børne- og ungeafdelingen, Hillerød Hospital

Merete Jørgensen, overlæge, Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital

Grete Teilmann, overlæge, Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital

Susanne Ravn Holst, praktiserende speciallæge i pædiatri
Tommy Frisgaard Øhlenschlæger, overlæge og lektor

 

Kursusledere

Andreas Højring, alment praktiserende læge

Gitta Trier, alment praktiserende læge

 

Tid & sted

7. - 9. oktober 2020, Marienlyst Strandhotel

Internatkursus - overnatning er incl. og kan ikke fravælges.

 

Tilmeldingsfrist

17. august 2020

 

Pris

11.800 kr.

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134