Aflyst - Mødet med patienten med anden etnisk baggrund - eksistentielle og religiøse udfordringer - Internat

Antallet af minoritetspatienter er stadigt stigende i Danmark og hermed også i Almen Praksis. Mødet med den etniske patient indebærer mange udfordringer, såsom sproglige, kulturelle og religiøse forskelle, og ofte er patienterne ikke bare mærket fysisk, men også psykosocialt og eksistentielt. Som praktiserende læge kan det være svært at håndtere disse udfordringer og sårbarheder.

 

Mødet kan imidlertid også være berigende for os selv: Vi får lejlighed til at tænke over vore egne værdier, hvad der driver os i arbejdet, og hvad mødet med den orientalske kultur og spiritualitet kan vække af længsler om vore egne værdier og meningskilder.

 

På kurset får du en viden om de forskellige baggrunde, de etniske patienter møder ind med: De forskellige muslimske retninger, men også de mange forskellige kristne retninger, vi møder blandt de etniske patienter. Der vil være fokus på, hvilken betydning disse kulturelle og religiøse forskelligheder kan have for det at søge læge, interventionsønsker samt forståelse og håndtering af egen sygdom. Forskelle i sygdom samt migrationsprocessers betydning for sygdom vil også blive berørt.

Du vil få defineret begreberne kulturel kompetence og diversitets sensitivitet og få viden om, hvordan den enkelte læge i sit virke samt sundhedsvæsenet på strukturelt plan kan indrettes for at imødekomme en divers befolkning.

 

Du vil få mere teoretisk og praktisk viden om, hvordan man i det hele taget kan styrke de relationelle værdier i Almen Praksis. Og du vil blive styrket i at inddrage den opnåede viden i din daglige kontakt med patienten.

 

Kurset bygger på dansk forskningsbaseret udvikling af efteruddannelsestilbud til praktiserende læger indenfor området, ligesom det bygger videre på det kursus, der har kørt i flere år i Rom Tro, håb og mening – når livet er sværest, uden at det er et krav, at man har deltaget på dette kursus. Kurset står på tre ben: Teoretisk videnstilegnelse, praksisøvelser, og selvreflektion.


Målgruppe

Praktiserende læger og andre læger med patientkontakt.

 

Kursisten skal medbringe syge-historier fra deres kliniske hverdag. Casene skal omhandle møder med minoritetspatienter. Kurset vil omfatte teoretiske forelæsninger alternerende med gennemgang af case-scenarier. På kurset vil der være undervisning dels på kursusstedet dels besøg på forskellige lokationer i og omkring Cordoba.

 
Undervisere

Niels Christian Hvidt, Professor, dr. theol., forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU

Elisabeth Assing Hvidt, Religionssociolog og postdoc på Forskningsenheden for Almen Praksis

Naveed Baig, Hospitals Iman, Rigshospitalet

Marie Louise Nørredam, Professor, Overlæge, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, KU

 
Kursusledere

Jens Søndergaard, Professor, alment praktiserende læge, klinisk farmakolog, forskningsleder


Tid & sted

22. – 27. oktober 2020, Marienlyst Strandhotel, Helsingør

Kurset starter den 22. oktober kl. 19.30 med middag og slutter den 27. oktober kl. ca. 14.00 med frokost

 
Tilmeldingsfrist

21. august 2020


Pris

23.700 kr.

 

Prisen inkluderer kursusmateriale, overnatning og fuld forplejning under kurset.

Kurset er godkendt i Fonden for Almen Praksis til 2,5 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4.000 kr., 5 dages kursusafgift á 2.400 kr. og transportudgift max. 1.500 kr.

 

 

 

 

 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134