Attester med glæde

Kurset er fuldtegnet. Mulighed for at skrive sig på venteliste!

Attestarbejdet er en vigtig del af vores hverdag. Ofte får attesten lov til at vente, og vi bruger flere tanker på den end nødvendigt.

 

Formålet med kurset er, at du i fremtiden griber attesterne med større interesse og glæde, fordi du nu ser formålet bedre, ved hvad du skal gøre, og hvornår du vil gøre det. Kurset skal derudover gerne munde ud i ny adfærd, når du kommer hjem. Derfor har en del af kurset fokus på, hvordan du kan ændre adfærd. Det er sjovere at gøre noget, man er god til, og det kan ofte gøre en forskel at ændre på arbejdsgangen.

 

Kurset er opbygget, så du får indsigt i de kommunale attester, hvordan de bruges, og hvilken betydning det får for patienten. Det er et vigtigt led i vores stigende samarbejde med kommunen. Hvorfor er egen læges vurdering vigtig for det kommunale sagsarbejde? Hvorfor skal du benytte en specifik helbredsattest og ikke bare en statusattest, og hvad med mulighedserklæringen? Skal du dokumentere støttestrømper? Bleer? Smertebehandling og bilkørsel?

 

På kurset får du også indsigt i den anden store aftalepart: Forsikringsattester. Hvad har de ret til at få at vide? Hvorfor fast pris på nogle og fri takst på andre? Hvordan beregnes den fri takst? Hvad betyder medgået tid? Hvad laver de i Lægeforeningens Attestudvalg?

 

Kurset vil også give dig en indsigt i din personlige tilgang til arbejdet. Hvilke tanker har du om attestarbejdet, og er der basis for at ændre i rutinen? Kan det blive mere spændende? Kan du øge din indflydelse på området? Kan du gøre det bedre for patienten?

 

Underviser Henrik Jensen, der er forfatteren til debatbogen ”Det ordentlige menneske” lægger op til en diskussion, der inspirerer, motiverer og rækker ud over det faktuelle. Vi lever i et rettighedssamfund, hvor den enkelte patients behov er i centrum. Men hvad med pligten over for samfundet? Hvordan forholder du dig til anmodninger fra patienter, der koster i samfundskassen? Har patienten altid ret, eller lader det sig gøre at argumentere med forpligtelsen over for det fælles? Og hvordan blev det, som det er, for sådan har det jo ikke altid været?

 

Du skal medbringe et par eksempler på attester der er svære på den ene eller anden måde.
Under kurset får du viden på alle områder og mulighed for at udveksle erfaring med undervisere og med kursister, både generelt og med dine specifikke områder.

 

Kurset er bygget op omkring oplæg i plenum med diskussion og gruppearbejde.

 

Målgruppe
Praktiserende læger

 

Undervisere
Jens Tølbøll Mortensen, overlæge, Ph.d., Socialmedicinsk Enhed
Jens Gredal, praktiserende læge, tidl mangeårigt medlem af attestudvalget
Henrik Jensen, historiker, forfatter, samfundsdebattør

 

Kursusleder
Annette Engsig, alment praktiserende læge

 

Tid & sted

25. – 29. april 2021, Hotel Ponto Sisto, Rom (ændret i forhold til katalog)

Der vil være undervisning fra den 26. - 28. april 2021, så de to yderdatoer er rejsedage.


Tilmeldingsfrist

3. november 2020

 

Pris

12.700 kr. + Hertil kommer udgifter til rejse og ophold på ca. kr. 17.000,00 (som er inkl. morgenmad samt 1 x middag) Bemærk tilslutningsfly er ikke incl. i prisen.

 

 

 

 

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134