Overblik, aflastning og arbejdsglæde – få en praksismanager - AFLYST

Om kurset
Hvordan fastholder du din faglighed, arbejdsglæde og drift af din praksis til trods for at du får flere opgaver?

 

Der er ingen tvivl om at langt de fleste praktiserende læger arbejder meget. Nogle kunne godt tænke sig at arbejde mindre, men har svært ved at se hvordan. En måde at gøre det på er at uddelegere mange af de administrative og ledelsesmæssige opgaver til en praksismanager. Det giver både arbejdsglæde og mere frihed til dig. Derudover kan det også betale sig rent økonomisk.

 

Er du nysgerrig på hvordan du kan ændre ledelsesstrukturen og få et større overblik samtidig med at få hjælp til at blive rustet til fremtidens krav og udfordringer – og som bonus få større arbejdsglæde, mere tid til faglige opgaver, et gladere personale og bedre trivsel i ledelsesgruppen.

 

Formålet med kurset er at inspirere til og konkretisere, hvordan du kan uddelegere såvel administrative og ledelsesopgaver uden at miste overblikket over din praksis.

 

Indhold og form
Mød 2 praksisser som har praksismanager, en praksis med mange års erfaring og en praksis som lige er påbegyndt praksismanagerfunktionen. De deler ud af erfaringer, faldgruber og succeser.

 

Der vil være fokus på effektiv brug af personale ressourcer, herunder også opgaveglidning. Kurset vil præcisere, hvad man kan bruge en praksismanager til. Hvilke tidskrævende opgaver vil praksismanageren kunne løse som frigiver tid til lægerne.

 

Endelig vil kurset også konkretisere:

  • Ledelsens egen proces inden opstart med PM
  • Implementering af praksismanagerfunktionen
  • Konkrete forslag til uddelegering af administrative og ledelsesmæssige opgaver til PM
  • Konkrete forslag til opgaveglidning med PM som tovholder
  • Eksempler på vigtigheden af PM til at varetage det stigende behov for koordinering af tværsektorielle samarbejde
  • Hjælp til udarbejdelse af handleplan for processen samt funktionsbeskrivelse for PM

Kurset bygger på en vekslende undervisningsform af katedral, øvelser og erfaringsudveksling.

 

Læringsperspektiv
Inden kurset sendes en liste til kursisterne, hvor de bedes sammen med mulige kompagnoner reflektere over, hvilke opgaver de gerne vil af med og hvilke opgaver, de ser en praksismanager vil kunne varetage. Der sendes artikler ud til inspiration.

 

Målgruppe
Alment praktiserende læger, deltag gerne dele af eller hele ledelsen.

 

Undervisere
Mette Binderup, praksismanager
Jeanette Jensbæk, praktiserende læge
Klaus Østergaard-Nielsen, alment praktiserende læge
Jeanette Oxholm, praksismanager

 

Kursusledere
Klaus Østergaard-Nielsen, alment praktiserende læge og Jeanette Oxholm, praksismanager


Dato
1
8. marts 2021

 

Tilmeldingsfrist
18. januar 2021

 

Pris
3.900 kr. 


Sted

Haraldskær Sinatur, Vejle