Tilmelding

- Tilmelding foregår på den konkrete kursushjemmeside (se kursusoversigt på plo-e.dk). På hjemmesiden oplyses gældende tilmeldingsfrist

- Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser, hvilket vil fremgå af hjemmesiden. Ønsker du at  tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk.

 

Priser og betaling

- Prisen på det enkelte kursus oplyses på kursushjemmesiden (se kursusoversigt på plo-e.dk)

- Kursusafgiften dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning samt ophold i enkeltværelse på alle internatkurser

- Betaling af kurset sker online ved tilmelding (Visa/Dankort og MasterCard kan anvendes).

 

Afmelding

Afmelding skal altid ske skriftligt til PLO Efteruddannelse: kurser.plo@dadl.dk.

 

- Ved afmelding frem til tilmeldingsfristens udløb refunderes kursusafgiften fratrukket et administrationsgebyr på kr. 200,-

- Ved afmelding fra tilmeldingsfristens udløb og indtil 14 dage før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften (incl. administrationsgebyr)

- Ved afmelding senere end 14 dage før kursusstart vil den indbetalte kursusafgift ikke blive refunderet. Pladsen kan dog vederlagsfrit overdrages til en kollega (PLO Efteruddannelse skal informeres herom på kurser.plo@dadl.dk)

- Al refundering foregår til den konto, der er tilknyttet det betalingskort, der blev anvendt ved tilmelding/betaling.

 

Aflysning

Hvis PLO Efteruddannelse må aflyse et kursus, refunderes det fulde beløb.