Taler vi om det samme? - Mødet mellem patient / borger og sundhedsvæsen

Taler vi om det samme?

- Mødet mellem patient / borger og sundhedsvæsen

 

Tirsdag den 26. marts 2019 på Comwell Køge kl. 15 - 20

 

Kom og hør spændende oplæg om nogle af de indsatser og forskningsprojekter, som
Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland har igangsat siden midten af 2016 under
indsatsen »Tidlig opsporing af kræft«.


Målgruppen for konferencen er bl.a. politikere, læger og andet sundhedspersonale,
forskere, patientforeninger, uddannelsesinstitutioner og fagfolk ansat i både region,
kommuner m.m.           

         

                                                            

Region Sjælland, Det Nære Sundhedsvæsen - Alleen 15 - 4180 - Sorø - 57875787 - dnsv@regionsjaelland.dk