Cafémøde for nye læger i almen praksis den 5. februar 2020

På cafémødet kan vi blandt andet komme omkring følgende emner:

 

- PLO-Sjælland

- KAP-S

- Datakonsulenter

- POL-S

- Efteruddannelse

- Kurser og arrangementer

- Afregningen

- Videotolkning

- Åben / lukke for patienter

- Praksisændringer

- Frasigelse af patienter

- Fortolkningsspørgsmål

- Dispensationer og ansøgninger

 

Hvis du har et emne, du ønsker, vi skal vende på cafémødet, så meddel os det gerne før mødet.

Region Sjælland, Det Nære Sundhedsvæsen - Alleen 15, 4180 Sorø - 5787 5787 - dnsv@regionsjaelland.dk