Cafémøde for nye læger i almen praksis den 5. februar 2020

Cafémøde den 5. februar 2020 kl. 16.30 - 18.00 i Sorø

Kom til cafémøde for nye læger i almen praksis og få svar på de forskellige spørgsmål der melder sig, når man er ny praktiserende læge i regionen.

Du får mulighed for at høre om og spørge ind til fx overenskomst, afregning og spørgsmål af praktisk karakter.

Du vil blive præsenteret for de tilbud, som bl.a. KAP-S og PLO-Sjælland har til dig.

 

På mødet vil der være repræsentanter fra PLO-Sjælland, KAP-S og regionen.

 

Mødet for nye læger i almen praksis afholdes hvert kvartal og vil foregå som en uformel dialog rundt om bordet, hvor der er plads til at drøfte alle emner.

 

Alle kommende og nye læger i almen praksis er velkomne.

 

Mødet bliver holdt i regionshuset i Sorø, Alleen 15, 4180 Sorø.

Deltagelse er gratis.

 

 

Region Sjælland, Det Nære Sundhedsvæsen - Alleen 15, 4180 Sorø - 5787 5787 - dnsv@regionsjaelland.dk