KOL for ildsjæle - Efterår 2017

KOL er en sygdom, som rammer rigtig mange mennesker og familier. Årsagerne er forskellige, og forløbet kan være langstrakt. I lægepraksis er KOL en af de kroniske sygdomme, der er årsag til flest konsultationer og indlæggelser. Et af de spørgsmål, der ofte stilles i den forbindelse er, om KOL kan forebygges og hvordan vi bedst hjælper vores patienter?

 

Formålet med kurset er at give dig en bredere viden om diagnosticering, medicinering, forebyggelse og videre behandling af KOL-patienten. Målet med kurset er således at få bedre styr på KOL-patienterne til glæde for alle parter.

 

Indhold og form

På kurset får du viden om:

  • Hvordan du optimerer indsatsen over for den enkelte patient ved hjælp af instrukser og en hensigtsmæssig struktur i praksis
  • Du lærer at tolke spirometri og vejlede i den medicinske behandling
  • Kronikermodellen og en gennemgang heraf
  • Komorbiditet – hvad betyder det?
  • Rehabilitering, rygestop, muligheder på tværs af behandlingssystemet
  • Den terminale KOL-patient
  • Stadieinddeling af KOL

Inden kurset vil du få tilsendt materiale, som skal læses. Du er velkommen til at tage egne spirometrikurver med til tolkning. Skulle du have cases eller spørgsmål til kurset kan disse med fordel sendes til kursusleder Susanne Malmstrøm på susanne@malmstroem.dk. Disse skal være modtaget senest en uge inden kursusstart.

 

Undervisningen tager udgangspunkt i DSAM’s vejledning om KOL. Du vil få mulighed for at se et e-læringsprogram om udførelse af spirometri, og vi ser på forskellige inhalationsdevices.

Det forventes at du har en sundhedsfaglig baggrund. Kurset gennemføres blandet andet som plenumdebat og der vil være mulighed for vidensdeling og erfaringsudveksling i løbet af dagen.   

 

Målgruppe

Praksispersonale som møder KOL-patienten – i telefonen, ved KOL-kontroller i praksis eller i hjemmet.

 

Undervisere

Jette Elbrønd, Alment praktiserende læge og uddannelseskonsulent i PLO

Lisa Piontek, Konsultationssygeplejerske

 

Kursusleder 

Susanne Malmstrøm, Konsultationssygeplejerske

 

Tid og sted

30. november 2017, Comwell Aarhus

Kurset afholdes kl. 9.00-16.00 med ankomst og morgenmad fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist

25. oktober 2017

 

Pris: Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmelding

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * CVR. 1052 6280 * www.plo-e.dk