Den gravide og det nyfødte barn - Efterår 2017 - 1 ledig plads

Svangreomsorg er en vigtig brik i forebyggelsesarbejdet ved graviditet, fødsel og barsel. At vandrejournal og svangrejournal er udfyldt korrekt er yderst vigtigt. Desværre er der ofte fejl og mangler i de papirer hospitalerne modtager – det vil vi gerne ændre på.

 

Livsvilkårene kan være meget forskellige og den nye familie får tidligere end før behov for råd og vejledning hos lægen. Mange af disse henvendelser er uddelegeret til praksispersonalet - andre visiteres og følges op af lægen.

 

Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende, opdateret viden om svangreomsorgen og det nyfødte barns behov og pleje.

 

Indhold og form

På kurset tages der udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ’Anbefalinger for Svangreomsorg 2013’. Denne kan downloades som pdf fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

På kurset får du viden om:

 • Vandre- og svangerskabsjournalen
 • Risikovurderinger
 • KRAM-faktorer
 • Vurdering af ressourcer og risici
 • Niveauinddeling
 • Det nyfødte barns udvikling
 • Amning
 • Icterus
 • Hørescreening
 • Afføring
 • Øjenbetændelse
 • Søvnmønster

Vi forventer, at du har en sundhedsfaglig grunduddannelse.

 

Kurset gennemføres som katedral undervisning med dertilhørende casearbejde. Vi forventer, en aktiv deltagelse med spørgsmål til underviser og medkursister.

 

Skulle du have cases eller spørgsmål til kurset kan disse med fordel sendes til kursusleder Susanne Malmstrøm på susanne@malmstroem.dk. Disse skal være modtaget senest en uge inden kursusstart.

 

Medbring gerne egne kopier af vandrejournal og svangrekontrol.

 

Målgruppe

Praksispersonale som har interesse og kontakt med gravide og nyfødte i praksis.

 

Underviser

Marie Juul Jørgensen, Jordemoder

 

Kursusleder

Susanne Malmstrøm, Konsultationssygeplejerske

 

Tid og sted

5. oktober 2017, Comwell Aarhus

Kurset afholdes fra kl. 9.00-16.00 med ankomst og morgenmad fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist

1. september 2017

 

Pris: Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmelding

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * CVR. 1052 6280 * www.plo-e.dk