Ny Viden om Erhvervsuddannelser

Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Professionshøjskolen Metropol inviterer hermed til deltagelse i konferencen

 

Ny Viden om Erhvervsuddannelser (NVE) den 1-2. marts 2016 i DGI-byen.

 

Vi har valgt at tage handsken op efter Undervisningsministeriets FoU-konference og starter en ny tradition med den årligt tilbagevendende NVE-konference.

 

Formålet med NVE-konferencen er at præsentere den nyeste viden om erhvervsuddannelser, på baggrund af udviklingsprojekter og forskning fra hele landet.

 

Konferencens tema er i år Erhvervsuddannelsesreform 2015: Status - og hvor er vi på vej hen?

Gennem plenumoplæg og workshops vil der for alle erhvervsuddannelsernes interessenter blive mulighed for at diskutere reformen og blive inspireret til det videre arbejde.  

 

Konferencen vil blive afviklet med en vekslen mellem plenumoplæg og workshops.

 

Første dag skal vi høre docent Peter Koudahl, NCE, fortælle om, hvad vi har af ny forskningsbaseret viden om erhvervsuddannelserne, og hvordan den virker. Professor Thomas Ziehe, Hannover Universitet, vil fortælle om, hvordan ungdomskulturen udvikler sig, og hvad det kan betyde for skolekulturen i en reformtid. Konferencens workshops vil have fokus på nye elevgrupper og på kravene til lærerkompetencer efter reformens implementering.

 

På konferencens anden dag vil rektor Hanne Leth Andersen, RUC, dele sine erfaringer som leder af en vidensinstitution i en turbulent tid. På anden dagens workshops vil der være fokus på erhvervsuddannelsernes nye strukturer og på skolernes pædagogiske ledelse.

 

Konferencen henvender sig til alle erhvervsuddannelsernes interessenter; dvs. Erhvervsskoler, produktionsskoler, professionshøjskoler, forskningsinstitutioner, faglige udvalg etc.

 

 

Professionhøjskolen Metropol - Tagensvej 18 - 2200 København N. - evu@phmetropol.dk