Hent program som PDF

Program - Brugerinddragelse i praksis 2014

30. okt. 2014

09
00

Registrering, kaffe & morgenbrød

09
30

Velkomst

v/Lars Engberg, formand, Danske Patienter og Else Smith, administrerende direktør, Sundhedsstyrelsen

09
40

Key learning points from implementing Shared Decision Making – overcoming barriers and finding solutions

v/Adrian Edwards, Professor in General Practice, Institute for Primary Care & Public Health, Cardiff University and part-time general practitioner in Wales, UK

10
25

Brugerens perspektiv: Hvornår fungerer inddragelse?

v/Louise Rasmussen, borger med spiseforstyrrelse, Marie Lenstrup, pårørende til en parkinsonramt og Lene Romer Halby, stomi-opereret

10
50

Pause

11
15

A: Hvordan sikrer vi, at borgeren har indflydelse og er i centrum, når kommunen arbejder?

Kommunale politikere, ledere og sundhedsfaglige aktører har i flere årtier sagt og skrevet, at borgeren skal være i centrum for og have indflydelse på ...

Læs mere

B: Pårørende som del af et patientforløb – hvordan?

Pårørende er en vigtig støtte for patienten, men det er ikke altid lige let systematisk at inddrage de pårørende i praksis, så de både har de nødvendi ...

Læs mere

C: Brug brugernes ressourcer – gevinster og læring fra peer-to-peer-arbejde i den kommunale og regionale psykiatri.

En nylig vidensopsamling i regi af Socialstyrelsen viser, at der internationalt og nationalt kan
opnås væsentlige gevinster ved at arbejde med peer- ...

Læs mere

D: Telesundhed som håndtag til øget brugerinddragelse?

Teknologi understøtter i dag, at behandling og kontrol, der tidligere blev varetaget på hospital eller hos praktiserende læge, kan ske i borgerens eget hjem og nærmiljø. ...

Læs mere

E: Kan beslutningsstøtteværktøjer understøtte bedre kvalitet og behandlingsresultater for patienter?

Hvordan understøtter sundhedsvæsenet, at patienter og pårørende bedst muligt rustes til at tage kvalificerede beslutninger i forhold til de behandling ...

Læs mere

F: Måling af brugerinddragelse.

Ud fra devisen ”man får det, man måler på”, tager denne session hul på debatten om, hvordan man kan anvende målinger til at styrke brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. ...

Læs mere

G: Brugerinddragelse i stuegang og journal

Flere steder i udlandet har borgeren tidstro adgang til deres sundhedsjournal og deres svar på prøver. I Danmark er informationerne synlige for de sun ...

Læs mere

H: Inddragelse af borgere og pårørende i patientsikkerhedsarbejdet i den kommunale ældrepleje.

Patienter og pårørende har ofte et andet perspektiv end de sundhedsprofessionelle. Samarbejde med patienter og pårørende er derfor en vigtig del af ar ...

Læs mere

12
30

Frokost

13
30

Hvordan styrker vi inddragelsen af patienter og pårørende i sundhedsvæsenet i fremtiden?

v/Nick Hækkerup, minister for sundhed og forebyggelse

13
45

Er de sundhedsprofessionelle en barriere for brugerinddragelse?

v/Morten Freil, direktør, Danske Patienter og Videnscenter for Brugerinddragelse – i
sundhedsvæsenet (ViBIS)

14
05

Brugerinddragelse: Borgere og professionelles nye ansvar og roller i mødet med hinanden

v/Nanna Mik-Meyer, antropolog, ph.d. i sociologi, professor v. Institut for Organisation, CBS

14
45

Pause

15
05

Strategisk brugerinddragelse – hvordan gør vi det?

v/Eva Zeuthen Bentsen, hospitalsdirektør på Gentofte Hospital, cand.merc. i organisation og ledelse og ph.d. i afhandling om sygehusledelse

15
45

Afslutning

v/Ulla Astman, formand for sundhedsudvalget, Danske Regioner og Ninna Thomasen, medlem af social- og sundhedsudvalget, KL

15
55

Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø. T 3529 8461 - rar@regioner.dk 

Persondatapolitik